FNV Schoonmaak - Webvideo

De Vakbond van Schoonmakers voerde opvallende acties om normale arbeidsvoorwaarden en meer respect af te dwingen. Wij werden gevraagd een 3D animatie te maken voor voorlichtingsbijeenkomsten waarin schoonmakers werden aangemoedigd lid te worden van de vakbond.

De schoonmakers in Nederland zijn het slachtoffer van een prijzenoorlog: opdrachtgevers willen dat er steeds meer werk wordt gedaan voor steeds minder geld. De gevolgen worden afgewenteld op de werkvloer. Zo krijgen schoonmakers de eerste twee ziektedagen vaak niet betaald en moeten ze hun reiskosten grotendeels zelf betalen. Als een collega ziek is, moeten zij het werk van die collega erbij doen, vaak in hun eigen tijd. Ook vinden ze dat ze te weinig respect krijgen. In 2012 voerden ze daarom op grote schaal actie. Er werd gestaakt en er werden 'Marsen voor Respect' gehouden waar duizenden schoonmakers aan deelnamen. Onder druk van de campagne werd uiteindelijk een sterk verbeterde CAO afgesloten.

Steeds meer schoonmakers worden lid van de vakbond van schoonmakers, die valt onder FNV Bondgenoten. Met haar democratische en activistische aanpak vormt deze bond een voorbeeld van de vakbeweging nieuwe stijl, die niet vóór maar ván de leden is. Om nog meer mensen te overtuigen lid te worden, werd aan ons gevraagd een 3D animatie te produceren die online en op bijeenkomsten gebruikt kan worden. De karakters zijn gebaseerd op enkele leden die deel uitmaken van het zogeheten Schoonmakersparlement.

Share:

NMTrix Animation Studios
Scharlo 49
1815 CN Alkmaar
tel.: +31 72 540 98 03
info@nmtrix.com


Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Themapark Slagharen heeft een nieuwe topattractie: Gold Rush. Lees verder