NEXTREAM - Veiligere stents

In het BioMedical Materials programma werken zo'n 400 toponderzoekers samen met ruim 50 leidende kennisinstellingen, bedrijven en gezondheidsorganisaties aan een reeks onderzoeksprojecten. Er worden nieuwe materialen ontwikkeld die het welbevinden van patiënten verbeteren en maatschappelijke en economische waarde hebben. NMTrix maakte voor elk project een 3D animatie.

Vernauwingen in de kransslagader kunnen een hartinfarct veroorzaken; van de jaarlijkse sterfgevallen in Nederland wordt 7% door infarcten veroorzaakt. Een veelvuldig toegepaste techniek is dotteren, en vaak wordt een metalen, openmazig buisje (een stent) ingebracht om het vat open te houden. Zo’n stent kan zelf echter ook weer dichtgroeien. Om dat tegen te gaan worden op de stents medicijnen aangebracht die onder andere de groei van die spiercellen moeten afremmen. Nadeel zijn ongewenste neveneffecten, zoals de vergrootte kans op trombose. Het NEXTREAM-onderzoek richt zich op nieuwe, slimme stents die de groei van de gladde spiercellen verhinderen en helpen trombose te voorkomen. Innovatieve, biologisch afbreekbare coatings, of coatings opgebouwd uit nanodeeltjes zullen op de stent worden aangebracht. Zij houden ongewenste spiercelgroei tegen en helpen mee om het dichtgroeien van de stent te voorkomen. Dit onderzoek brengt de huidige stent-technologie een flinke stap verder.

3d animatie, medisch animatie, BMM project, Biomedical Materials, hart, heart, vascular, cardio, blood, bloedvaten, NMTrix

(Bron: http://www.bmm-program.nl)

Share:

NMTrix Animation Studios
Scharlo 49
1815 CN Alkmaar
tel.: +31 72 540 98 03
info@nmtrix.com


Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Themapark Slagharen heeft een nieuwe topattractie: Gold Rush. Lees verder