SMARTCARE - Microweefsels voor reparatie hartspier

In het BioMedical Materials programma werken zo'n 400 toponderzoekers samen met ruim 50 leidende kennisinstellingen, bedrijven en gezondheidsorganisaties aan een reeks onderzoeksprojecten. Er worden nieuwe materialen ontwikkeld die het welbevinden van patiënten verbeteren en maatschappelijke en economische waarde hebben. NMTrix maakte voor elk project een 3D animatie.

In Nederland leiden ongeveer een miljoen mensen aan hart- of vaatziekten. Ruim 120.000 hiervan hebben zelfs te maken met hartfalen. Naast grote sterftekans brengt hartfalen ook andere ernstige problemen met zich mee. Voor de getroffenen is het bijvoorbeeld erg moeilijk om een kwalitatief goed leven te leiden, terwijl de kosten van de vereiste medische zorg nauwelijks nog zijn te becijferen. Medicijnen kunnen tijdelijk verlichting bieden, maar er is grote vraag naar een structurele oplossing. Het antwoord ligt in het structureel versterken van het hart door het aanbrengen van gezonde hartspiercellen en bloedvaten met behulp van voorlopercellen die worden opgekweekt tot hartspiercellen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die cellen nieuwe bloedvaten en zelfs stukjes hartweefsel vormen. In het SMARTCARE-project wordt gewerkt aan groei van stukjes hartspierweefsel en de ontwikkeling van dragermaterialen.

Smartcare, 3d animatie, medisch animatie, BMM project, Biomedical Materials, hart, heart, vascular, cardio, blood, bloedvaten, NMTrix

(Bron: http://www.bmm-program.nl)

Share:

NMTrix Animation Studios
Scharlo 49
1815 CN Alkmaar
tel.: +31 72 540 98 03
info@nmtrix.com


Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Themapark Slagharen heeft een nieuwe topattractie: Gold Rush. Lees verder