BONE-IP - Herstel of vervanging van botweefsel

Er is een toenemende behoefte aan mogelijkheden om beschadigde of verloren gegane lichaamsdelen te vervangen of te herstellen. Voor het bewegingsapparaat betekent dit meer en betere bot-vervangende en botherstellende materialen en coatings voor implantaten. Materialen die actief het proces van botvorming aanzetten en versterken. Er zijn nieuwe materialen van natuurlijke en synthetische makelij nodig die de vorming van botweefsel stimuleren. Dat is de kern van dit onderzoek. Daarbij willen we de biologische werking van die materialen verbeteren door hun verschillende eigenschappen te variëren. Naast de ontwikkeling van verbeterde materialen voor toepassing in botimplantatie wordt gewerkt aan de mogelijkheid om grote aantallen experimenten tegelijkertijd en zeer snel uit te voeren. Op die manier kan aan materialen een voorspellende waarde worden gegeven voor hun waarschijnlijke biologische werking. Daarnaast richt het project zich op de ontwikkeling van coatings die een goede hechting van het metalen of kunststof implantaat met het omringende weefsel mogelijk maken. Ook kijken we naar methodes om een implantaat te vervangen door eigen bot.

In het BioMedical Materials programma werken zo'n 400 toponderzoekers samen met ruim 50 leidende kennisinstellingen, bedrijven en gezondheidsorganisaties aan een reeks onderzoeksprojecten. Er worden nieuwe materialen ontwikkeld die het welbevinden van patiënten verbeteren en maatschappelijke en economische waarde hebben. NMTrix maakte voor elk project een 3D animatie.

3d animatie, medisch animatie, BMM project, Biomedical Materials, botten, implantaten, implants, bones, NMTrix

(Bron: http://www.bmm-program.nl)

Share:

NMTrix Animation Studios
Scharlo 49
1815 CN Alkmaar
tel.: +31 72 540 98 03
info@nmtrix.com


Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Nieuwe publiekstrekker Slagharen: Gold Rush

Themapark Slagharen heeft een nieuwe topattractie: Gold Rush. Lees verder